Küreselleşen Dünya’nın Yalnızlaşan İnsanları

Küreselleşen Dünya’nın Yalnızlaşan İnsanları

A+ A-

İnternetin ağlar oluşturarak hayatımızın içine girmesi ve neredeyse milyarlarca kişi tarafından kullanılması, internet ile mobil iletişimin birbiriyle olan yakınlaşmasının bir sonucudur. Her teknoloji, toplumların üzerinde; sosyal değişim ve dönüşümler sağlamaktadır. Özellikle iletişim teknolojileri, toplumların yıllardır süregelen kültürlerine, yapılarına, iş yaşamlarına, sosyal ve aile hayatlarına kadar birçok alanda değişim oluşturmaktadır. Bu değişim içinde bireyler, geleneksel iletişim biçimlerinden ziyade, bir parmak dokunuşu ile dünya çapında birçok kullanıcıya erişme imkânı sağlayan teknolojileri tercih etmektedirler.   Her türlü iletişimin bu ağlar üzerinden yapılması ve tercih edilmesi yeni bir sosyalleşme süreci olarak görülmeye başlanmıştır. Bu süreçte, insanların ilişkileri, yaşama biçimleri, ilgi alanları, iletişimleri farklı bir boyut kazanmaya başladı.

Kişilerin, diğer insanlarla kurdukları iletişim; artık teknolojik kanalların kullanıldığı bir iletişim hâline dönüşmüş, zaman ve mekân kavramı ortadan kalkmıştır. İnsanların yüz yüze iletişim yerine; sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin vb.) üzerinden iletişim kurması, onları ekrana bağımlı hale getirmektedir.  Bu yüzden kalabalık toplumların içinde hem çevreleri hem de kendilerine yabancılaşmış bireyler oluşmaktadır. Bu anlık iletişim dediğimiz teknoloji üzerinden kurulmaya çalışılan iletişim; beraberinde beden dili (jest, mimik) içermeyen, sanal davranış ve sanal duygular içeren bir süreci oluşturmaktadır.

 

                                                         

     Genel olarak baktığımızda; toplumsal, kültürel olarak bir değişimden geçtiğimizi görmekteyiz. Bu değişimin kaynağına dair kafa yoran düşünürler ise bu değişime büyük oranda, gelişen teknolojilerin kaynaklık ettiği konusunda hemfikirdir. Gelişen teknolojinin doğru ve sağlıklı bir biçimde kullanılmaması sonucunda sosyal ağlar “manuel” toplumları doğururken, manuel toplumlar da sanal iletişim üzerinden insanların bir araya gelememesine neden olmaktadır.

 

 

 


Kaynakça

KAYNAKÇA Giddens, Anthony. Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012 Kart, E. (2014). “Boş Zamanın Çoklu Tüketim Mekanı Olarak İnternet ve Yeni Yaşam Tarzlarının İnşası”. Global Media Journal Avcı, A. (2017). “Her Zaman Çevrimiçi”Olmak, Epôke Sosyal Bilimler Dergisi Çakır, M. (2014). Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü. Ütopya Yayınevi: Ankara Giddens, Anthony. Modernliğin Sonuçları, Çev. Ersin Kuşdil. Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012 Sezerer Albayrak, Eda, Sosyal Ağlar Ve Modern İnsanın Yalnızlaşması: Coca- Cola Reklam Örneği GÖRSEL https://unsplash.com/photos/SYTO3xs06fU https://unsplash.com/photos/mr4JG4SYOF8

23/08/2021
Zeynep Şen

Zeynep Şen

Sosyolog

Hızla gelişen ve değişen dünyada inovatif yaşayan, kriz çözme mekanizmasına sahip, yaşamda aktif rol alan birisiyim. Kazanmayı ve öğrenmeyi seven bir yapım, buna bağlı olarak geliştirdiğim donanım aracılığı ile sizlere de katabileceğim şeyler olduğuna inanıyorum.

zzeynosen@gmail.com

https://www.behance.net/zeyzeynoli629d

zzeynepp.sen

https://www.linkedin.com/in/zeynep-şen-115544204/