Meltem Dağdeviren

Meltem Dağdeviren

Sosyal Hizmet Uzmanı


Yazar Hakkında

1996 Ankara doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi Ankara’da tamamladım. Lisans eğitimimi 2019 yılında Başkent Üniversitesi sosyal hizmet bölümünde tamamladım. Ankara Üniversitesinde sosyal hizmet yüksek lisansıma devam etmekteyim. Sosyal hizmeti ilgilendiren nerdeyse tüm konularını sevmekle birlikte özellikle aile danışmanlığı, evlilik ve evlilik öncesi dönemle ilgiliyim. Bu konulardaki yazılarımla burada olacağım.


dagdevirenmeltem96@gmail.com

Yazarın yazıları