Kültürel Miras - Zaman

Kültürel Miras - Zaman

A+ A-

Yaşadığımız her an beraberinde tükenen bir zamandır. Peki biz bu zamanı nasıl tüketiyoruz? Bunun için ayrı bir çaba gösteriyor muyuz? Yoksa zaman zaten kendi kendini tüketiyor mu? Elimizde bulunan ve düşündüğümüzde içinden çıkmakta zorlandığımız zaman kavramı yaşamın en temel ölçüsüdür bence. Yapmış olduğumuz eylemlerde an içerisinde sığdırmış olduğumuz pek çok zaman vardır. Günlük yaşamda çok fazla dikkatimizi veremediğimiz ama gün sonunda düşündüğümüzde elimizde kalanın da aslında o kadar fazla olmadığını görürüz. Bu zamanın aslında ne kadar da kolay harcanabildiğini görmemizi sağlıyor. Belki geçmişten günümüze olan bir alışkanlık, belki de yaşadığımız toplumun buna yol açtığı durumlar izin vermeyebilir. Bunları kendimiz ve çevremiz farkını gördüğünde aslında daha görülmeyen pek çok şeyin de olduğunu da anlamış oluruz. Elimizde bulunan bu ölçü değeri her insan için de aynı olmayabilir. Çünkü her insan dünyada aynı değer ve yargılara sahip değildir. O yüzden zaman kavramı da herkes için aynı ölçüde işlememektedir. İnsanoğlunun dünyada geçirdiği süreç de evrimin ve değişimin ortaya serildiği ve her toplum tarafından farklı olarak algılanan zaman da değişime uğramıştır.

Zaman özellikle bir olgu olarak düşündüğümüzde belki de karmaşanın içerisinde kaybolan bir sistem bütünüdür. Yaşam da öyle değil midir? Birçok varlığın bir arada bütün olma çabası içerisinde sürdürdükleri bir sistemdir. Geçmişten günümüze gelen bu sistem insan doğası gereği beraberinde farklı parçaları da getirmektedir. Zaman da bu bütünü sürdürme çabasında kendisine bir yol bulma içerisindedir. İnsanlık geçmişten geleceğe sürekli olarak ilerleme halinde olması birçok kültürel olgunun da ileriye taşınmasına neden olmaktadır. Günümüz dünyasında geçmişten gelen her kavram miras olarak kabul edildiğinde zaman da bunlardan birisi olur. Neden zamanı bir miras olarak görmekteyiz? Zamanın bize hem kazandırdıklarını hem de kaybettirdiklerini düşündüğümüz zaman geniş anlamda içerisinde birçok anlamı taşımaktadır. Geçmişe ve geleceğe ışık tutan bir nevi zamandır. İnsanlık bu tutulan ışığı ne ölçüde değerlendirebildiği ile ilgilenmektedir. Yaşadığı günümüz çağı özellikle geçmiş ile beraber şekillendirmekte ve bunu yaparken de toplumsal olgulardan yararlanmaktadır. Zamanı kullanırken de aynı toplumsal olgulardan bir bütün oluşturmaya çalışır. Geçmişi ve geleceği iç içe alan zaman insanlık tarihinde kendisini göstermeye devam edecektir. Yaşadığımız coğrafya ve dünyada içerisinde bulunduğumuz kültürel yapı taşlarının etkisi ve sürekliliği ile bir zaman bütünlüğü sağlamaya çalışmaktadır. Biz insanlar bu bütünlük içerisinde yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Zaman kavramına bakışımız kendi kültürümüzün etkisi ile sonuçlanmaktadır. Sosyal yaşam geçmiş ve gelecek üzerinde zamanın bütünlüğü gibi çok yönlü etkiye sahiptir. Bu da insanlık tarihinin nasıl bir evrime uğradığını özellikle de sosyal hayatta eylem gerektiren her davranışın zaman bütünlüğü ile beraber nasıl geliştiğini gözler önüne sermektedir.

 

 


Kaynakça

Kaynakça: https://unsplash.com/s/photos/time-management

30-05-2022
Sinem Elci

Sinem Elci

Sosyolog

Merhaba ben Sinem Elci. Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Lisans mezunuyum. Düşünmeyi, araştırmayı ve analiz etmeyi çok severim. Kitaplarla beraber yeni hayal dünyalarını keşfetmeyi küçük yaşlardan itibaren hayatıma kazandırdım. Hayata sosyolojik bir bakış açısı ile bakmayı ve bunu yaparken de olumlu sonuçlar almayı hobi haline getirdim. Burada da yazılarımda hayata bakışın, insan ilişkilerinin ve toplumun çok boyutlu yönlerine değinmeyi, sizlerin de okurken keyif almanızı diliyorum.

sinemmelci@gmail.com