Geçmiş ve Bugün İnsanı

Geçmiş ve Bugün İnsanı

A+ A-

Hedefler ve başarılar her zaman istediğimiz gibi ilerlemez. Bazı başarısızlıklar bize belki de hedeflerimizin yanlış olduğunu gösterir. İlerisi ve iyisi için ne kadar kendimize ve hayatımıza hedefler belirlesek de sosyal yaşam bizi engellerle karşılaştırabilir. Peki biz bu engellere her zaman hazırlıklı mıyız? Hem coğrafi olarak hem de sosyal yaşantının getirdiği birçok engel vardır. İnsan varlık oluşturduğu ilk andan itibaren aynı zamanda sosyal bir olgudur da. Bir olgu olarak varlığının ve çevresinin getirmiş olduğu engellere insan nasıl bir çözüm oluşturmuştur? Hepimizin bildiği gibi ne kadar sorunlarla uğraşsak da elbet çözümler arandığı ölçüde karşımıza çıkacaktır. Önemli olan bunu olumlu yönleri ile değerlendirmektir. İlk konuya dönecek olursak engellerin bize getirmiş olduğu daha çok olumsuz sonuçların bizleri hedeflerimize ve başarılarımıza götüremediğini yaşayarak görmekteyiz. Sosyal hayat içerisinde bu gibi olumlu ve olumsuz durumların bizleri ne ölçüde etkilediğini ve bizlerin bu konular hakkında ne gibi çözümler ürettiğimizin cevaplarını aramaktayım. Her insan kendi hedef ve idealleri doğrultusunda bir hayat çizgisi belirlemektedir. Bu çizgi her zaman doğru ve olumlu olmamaktadır. Ne yazık ki karşılaşmış olduğumuz belli başlı sorunlar bizleri hedeflerimizden, ideallerimizden uzaklaştırmaktadır. Bu duruma iki yönlü bir bakış açısı ile yaklaşabiliriz. İlk yaklaşım her zaman olan, insanların hedeflerinin başarısızlığa uğraması sonucu onlar tarafından olumsuz karşılanır. Devamında bireyde hedef değiştirme, artık umutsuzluk ve başarısızlık kabulü ortaya çıkacaktır. Bu düşünce kişiden kişiye değişse de genel olarak bireyde olumsuz bir anlam ortaya çıkarır. İkinci yaklaşım ise bu hedeflerimizden bizleri uzaklaştıran olumsuzlukları yani başarısızlıkların bizlere anlatmak istediğini düşünmek. Yukarıda dediğim gibi bazı başarısızlıklar bize belki de hedeflerimizin yanlış olduğunu gösterir. İkinci düşünce yaklaşımı yanlış olarak gördüğümüz başarısızlıklarımızın da aslında bizler için bir mesaj, bir bildiri içerdiğini söylemektedir. Hedef ve başarı arasında olan ilişkinin aynı zamanda hedef ve başarısızlık arasında da olduğunu unutmamalıyız. Tabi her zaman sadece başarı ve başarısızlık bizim karşımıza çıkmamaktadır. Birçok olumlu veya olumsuz sosyal durum hedefler ve ilişkiler arasında köprü oluşturmaktadır. Nasıl ki doğru ve yanlış beraberinde birtakım çözümleyici ve açıklayıcı olgu getiriyor ise hedeflerimiz ile de başarı ve başarısızlıklar bizler için büyük anlamlar ifade etmektedir. Yaşadığımız coğrafya da bir düşünen varlık olarak dahi hayatımızı devam ettirmemiz gün geçtikçe zorlaşıyorken, hedeflerimizi belirlemek ve o hedefler doğrultusunda doğru ve etkili, yanlış ve bilinçsiz, başarılı ve başarısız adımlar atmamız da o kadar zorlaşmaktadır. İnsan olarak, yaşayan ve düşünen aynı zamanda kendi iradesi eyleminde bulunurken hedeflerini kendine ve çevresine etkisini en iyi şekilde göstermek isteyen, bunun için doğru adımlar atan bireyler umarım varlıklarını daha fazla gösterirler. Hedefler ve başarılar bizim içindir, nasıl ki hedefler ve başarısızlıklar da bizim için olduğu gibi.

 

 

 

 


Kaynakça

https://unsplash.com/photos/cYUMaCqMYvI

12-09-2022
Sinem Elci

Sinem Elci

Sosyolog

Merhaba ben Sinem Elci. Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Lisans mezunuyum. Düşünmeyi, araştırmayı ve analiz etmeyi çok severim. Kitaplarla beraber yeni hayal dünyalarını keşfetmeyi küçük yaşlardan itibaren hayatıma kazandırdım. Hayata sosyolojik bir bakış açısı ile bakmayı ve bunu yaparken de olumlu sonuçlar almayı hobi haline getirdim. Burada da yazılarımda hayata bakışın, insan ilişkilerinin ve toplumun çok boyutlu yönlerine değinmeyi, sizlerin de okurken keyif almanızı diliyorum.

sinemmelci@gmail.com