Umut Yolculuğu: Bulak

Umut Yolculuğu: Bulak

A+ A-

Bulak, Evrim İnci tarafından çekilmiş Somali’den Türkiye’ye Walid ve ailesinin yaşam mücadelesini anlatan ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen bir kısa belgesel film. Somali’de Mogadişu’da doğan Walid, ülkesinden susuzluk ve iyi olmayan yaşam şartlarından dolayı ailesiyle birlikte Burdur’a göç etmiş bir çocuktur. Walid’in yaşıtları gibi okula gidip eğitimine odaklanması gerekirken verdiği bir yaşam mücadelesi vardır: suya kolayca erişebilmek! Evrim İnci, Walid’in yaşam mücadelesini gösterirken duygusallığa ve lirik bir anlatıma yer verse de türünün örnekleri gibi ajitasyon yapmaktan kaçınmış. Beklenmedik anlarda ardı ardına gelen görüntü ve sesler ile Hanekevari bir çarpıcılıkla (Haneke’nin sinema dilinden farklı olsa da bıraktığı etkiyi benzer buldum) kendine ait bir dil ile göstermeyi tercih etmiş. Bu sayede seyircinin hiç beklemediği bir anda süresi kısa etkisi uzun bir his yaratıyor.  

Bulak, bu kısa süre içerisinde umudun her yere yayılabileceği gibi umutsuzluğun da her yere yayılabileceğini göstermiş. Hatırlamakta fayda var; bir lavantanın varlığı da insanı hayatta tutabilir. Umut mudur insana yaşama isteği veren? İnsan bir gün umudunu kaybederse yaşamın bir anlamı kalır mı?  

Walid’e umut olan suya erişim isteği Türkiye’de de giderek zorlaşıyor desem, inanır mısınız? Küresel ısınma artık bölgesel bir problem olmaktan çıkıp bütün dünyayı etkisi altına almayı başladı. Bulak’ta da görüldüğü gibi kolayca suya erişim hayaliyle Burdur’a göçen bir aile Burdur’da da susuzlukla karşılacaktır. Küresel ısınma beraberinde açlık ve sefaleti de getiriyor. Walid’in ve ailesinin yüzleştiği bu gerçeklik bir lavantanın rengi ve kokusuyla hayata dair yeni anlamlar yükleyebilir.  

20-06-2022
Ömer Faruk Kahraman

Ömer Faruk Kahraman

Sinema ve Televizyon

Lisans eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon üzerine tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yazarlık, video ve fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Kendisini hikaye anlatıcısı olarak tanımlar.

info@medyacuvali.com

omerfaa_