Sıradışı Bir Belgesel Fotoğrafçı: Pedro Meyer

Sıradışı Bir Belgesel Fotoğrafçı: Pedro Meyer

A+ A-

Bu ay yazımda önemli bir belgesel fotoğrafçı olan Pedro Meyer’i ele almak istedim. Sanatçıyı ele almadan önce belgesel fotoğrafçılığın ne olduğuna bakmamız gerekir.

Fotoğraf var olduğu günden beri gördüğünü kayıt altına alma ve belgeleme isteği daima var olmuştur. Belgesel fotoğrafçılık ise, gerçekliği yansıtmayı amaç edinmiştir. Konusunu yaşamın gerçeklerinden alan belgesel fotoğrafta, gerçeklik fotoğrafçının gözünden ortaya konulur.

Belgesel fotoğraf, bir kenti, bir olayı, yaşamın bir kesitini, savaşları, ekonomik bunalımları ele alabilir.

Andre Bazin; “gerçek olan geçen bir anı yakalamak” der. Bazin’in tanımından hareketle gerçeğe sadık kalarak belirli bir bilgiyi mesajı iletmek söz konusudur belgesel fotoğrafta.

Belgesel fotoğrafçı, ortaya koyduğu konulara yönelik toplumda bir bilinç oluşmasına katkı sağlar. Toplumu o konuda bilgilendirir ve harekete geçirir. Belgesel fotoğrafçı çektiği her fotoğraf karesinde toplumsal bir sorumlulukta yüklenebilir.

Belgesel fotoğrafın ilk örneklerine baktığımızda David Octavius Hill ve Robert Adamson’un çektiği İskoç din adamı ve balıkçılarının fotoğrafıdır.

1880’lü yıllarda Jacob Riis, New York’taki barınakların kötü koşullarını ortaya koyan fotoğraflar çekmiştir. Riis çektiği fotoğraflarla yoksulların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir misyon üstlenmiştir.

John Thomson “Londra’da Yaşam” adlı çalışmasıyla Londra’daki yoksul insanların çaresizliklerini fotoğraflamıştır.

Belgesel fotoğraf deyince akla gelen en önemli isim Magnum Photos’un kurucularından da olan Henri Cartier Bresson’dur. Bresson’un Magnum Photos fotoğrafçılarıyla birlikte Kore, Vietnam ve İspanya’daki savaşların tüm gerçekliğini ortaya koyduğu fotoğrafları bulunmaktadır.   

Yeni iletişim teknolojilerinin doğması ve gelişmesiyle sanatçılar belgesel fotoğrafçılığı yeniden tanımlamaya başlamış ve yeni anlatım teknikleri yaratmaya çalışmışlardır.

Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte geleneksel belgesel fotoğrafçılığın karşısında “çağdaş” belgesel fotoğrafçılık oluşmaya başlamıştır. Geleneksel belgesel fotoğrafçılıkta sanatçı, toplumda bir konuya yönelik bilinç oluşturmaya çalışırken, çağdaş diye tanımlayabileceğimiz belgeselciler kendilerini bu amacın dışında tutmaya çalışırlar. Onların toplumları bilinçlendirme, sorunlu alanlara dikkat çekme gibi amaçları yoktur. Ortaya koydukları fotoğraflarla kişisel bakış açılarını ve yorumlarını ortaya koymaya çalışırlar.

            Meksikalı fotoğraf sanatçısı Pedro Meyer, belgesel fotoğrafları bilgisayar müdahalesiyle yeniden tanımlayan bir sanatçıdır. Bu yeniden tanımlamayla gerçekliğin daha iyi sunulabileceğini savunmaktadır.

Fotoğrafçılığa geleneksel belgesel fotoğrafçı olarak başlayan Meyer, 1991 yılında “Unutmamak için Fotoğraflarım” cd’si ile Truths and Fictions (Gerçekler ve Kurgular) isimli çalışmalar yayımlamıştır.

2007 yılında binlerce görüntüden oluşan “Heresies” isimli bir çalışma grubu yaratmıştır.

            Meyer’e göre belgesel fotoğrafçı, gerçekliğin kimi yönlerini kaydeder ve o gerçekliği olabildiğince nesnel bir biçimde tasvir eder.

            Aşağıdaki “Biblical Times” isimli fotoğrafı iki görüntünün üst üste kurgulanmasından elde edilmiştir. New York’ta çekilen bu fotoğrafta elinde İncil tutan adamla aynı gün aynı sokaktan geçen insanları birleştirilerek bu görüntü elde edilmiştir. Fotoğrafçı, adamın ellerinin çevresindeki duman etkisini arttırarak fotoğrafa güçlü bir etki vermiştir.

                                   

Meyer, fotoğraflara bilgisayarla müdahale edilmesinin belge niteliğini ortadan kaldırdığı fikrine karşı çıkmaktadır. Müdahalenin bilgisayar teknolojileriyle üretilmiş fotoğraflarda değil geleneksel belgesel fotoğrafçılıkta da olabileceğini savunur

Meyer, fotoğrafta yarattığı kurmacayı gerçek olanın içine yerleştirerek fotoğraflarını üretmektedir. Sanatçının fotoğrafik gerçekliği kendi sanatsal görüşü çerçevesinde yarattığını savunur.

Aşağıdaki fotoğrafta da şehrin bir sokağındaki görüntüyle bir garsonun görüntüsü birleştirilmiştir. Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi duman etkisiyle fotoğraf güçlendirilmeye çalışılmıştır.


          

Aşağıdaki fotoğrafta sanatçı, kullandığı imgelerle fantastik bir fotoğraf yaratmaya çalışmıştır. Fotoğrafa yer alan melek ve satranç tahtası üzerindeki yaşlı bir kadın imgesi bulunmaktadır. Gerçekte var olmayan bu imgeler sanatçının yaratmış olduğu gerçekliğin değişime uğramış halidir.    


                         The Temptation and Angel - 1991

 

Kısaca çağdaş belgesel fotoğrafçı Meyer, belgesel nitelikteki fotoğraflara bilgisayar müdahalesini uygulayan bir sanatçıdır. Fotoğraflarında kullandığı imgeler yardımıyla kendi gerçekliğini yaratır. Fotoğraflarında kurmaca ve gerçeklik iç içedir.

        Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle. Fotoğrafla kalın.

 

 


Kaynakça

Yararlanılan Kaynak:  https://akronartmuseum.org/collection

19-02-2020
Gülnur Turgut

Gülnur Turgut

Fotoğraf

Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Yeni Medya Bölümü’nde yüksek lisansını başarıyla tamamladı Fotoğrafa merakı üniversite yıllarında başladı. Üniversitede fotoğraf sanatçısı aynı zamanda hocası olan İbrahim Demirel’den dersler aldı. 2016 yılından beri fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır. Sokak fotoğrafçılığı alanına ilgi duymaktadır. Fotoğraf eğitimlerine ve grup sergilerine katılmakta ve fotoğraf üretmeye devam etmektedir.

gulnurturgut@hotmail.com