Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinin Bugünü ve Geleceği

Endüstriyel ve Örgüt Psikolojisinin Bugünü ve Geleceği

A+ A-

Endüstriyel ve örgüt psikolojisinin kronolojik gelişimine ve tarihçesine bir önceki yazımda değindim; bu yazımda ise endüstriyel ve örgüt psikolojisinin bugünü ve geleceğine yönelik trendlerinden bahsedeceğiz.

Artan iş gücü ve küreselleşmeyle birlikte, psikolojisin en hızlı gelişim gösteren alanının endüstriyel ve örgütsel psikoloji olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Geçmiş yıllardaki gelişiminin yanı sıra, endüstriyel örgüt psikolojisi günümüzde de hızla gelişimini sürdürmekte ve akademik olarak birçok araştırmaya ev sahipliği yapmaktadır.

Endüstriyel örgüt psikolojisi, çalışma alanında günümüz ve gelecek için 4 trende sahiptir. Bu trendleri bilmek ve iş dünyasına uyarlamak; endüstriyel örgüt psikolojisinin zaman içindeki değişim ve gelişimine de yol göstermektedir. Bu trendlere kısaca değineceğiz:

Birincisi, işin ve iş tanımının değişen yapısıdır. İşin değişen yapısıyla birlikte bir şirket küçülmeye ya da büyümeye gidebilir. İşin verimli yapılması adına harcanan efor da dikkate alınarak çalışanların sayısı azaltılabilmektedir. Tarihte küçülmenin en önemli örneği, 11 Eylül 2001 saldırısından sonra havayolu şirketlerinin küçülmeye gitmesidir. Bunun tam tersi durumunda ise, işin farklı çalışma kollarına ayrılması veya işin kompleks yapısı; firmanın bünyesinde daha çok çalışana ihtiyaç duymasını sağlar. Bu tarz büyük değişimler, çalışanlar ve genel şirket yapısı için oldukça zordur. Adaptasyonu sağlamak ve çalışma takımlarını oluşturma kısmında endüstriyel psikologlara büyük sorumluluk düşmektedir.

İkinci eğilim ise, insan kaynaklarına odaklanma ve önem vermedeki artıştır. Özellikle kurumsal olarak adlandırdığımız nitelikli çalışan sayısı fazla olan şirketlerde, çalışanların kontrolü, yönlendirilmesi ve kurum içi eğitimleri adına insan kaynakları ayrı bir önem taşımaktadır. Şirketler, en iyi çalışanları bünyesine almak adına yarış halindedir. Bu nedenle “aileyiz” imajını vermek ve nitelikli çalışanları firmaya çekmek adına insan kaynakları çalışmalar yapmaktadır. Şirketler hem kendi imajlarını pozitif göstermek hem de çalışanların bağlılığını artırmak için çalışanlarına oldukça değer vermektedir. Bu aradaki bağı güçlendirenler de endüstriyel örgüt psikologları ve insan kaynakları çalışanlarıdır.

Üçüncü trend ise, iş gücünün küreselleşmesi ve çeşitliliğindeki artıştır. İş çeşitliliğindeki artış günümüzde de gelecekte de büyük hızla ilerleyecektir. Yeni pazar alanlarının kurulmasının yanı sıra, sisteme farklı düşüncelerin de katılmasına olanak sağlamaktadır. Özellikle istihdam ayrıcalığında ön planda tutulan azınlıklar ve kadınlar iş çeşitliliğinin artmasını olumlu yönde etkiler. Küresel pazar alanlarına giren firmalar diğer firmalara oranla bir adım öndedir. Çünkü bu şirketler beraberinde iş çeşitliliğini desteklemektedir. İş çeşitliliği destekleyen bir firma, çalışanlar arası iş birliği ve çoklu istihdama olanak sağlayarak örgütsel kültürü pekiştirmektedir.

Son trend ise, uygulamada endüstriyel ve örgüt psikolojisinin öneminin artmasıdır. Çalışanlar için koşulları iyileştirmenin yanı sıra bu iyileştirmeler firmaya kazanç olarak dönmektedir. İyileşen koşullar beraberinde çalışanların performansının artmasına da yardımcı olmaktadır. Bu sebeple de bugün endüstriyel örgüt psikolojisine dair yapılan araştırmalar ve çalışmalar hız kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bunun katlanarak artması beklenmektedir. Şirketin genel yapısının analizini doğru bir şekilde yapıldıktan sonra, sorunların belirlenip iyileştirme politikaları oluşturulmalıdır. Günümüzdeki iş ve yaşam örgüsünde endüstriyel ve örgüt psikolojisi önceliklerden uzak bir seçenek değil; zaruri bir departman olarak çalışma hayatımıza dahil edilmelidir.


Kaynakça

Landy, F. J., & Conte, J. M. (2016). Work in the 21st century: An introduction to industrial and organizational psychology.

Görsel: freepik.com

04-05-2021
Aycan Selçuk

Aycan Selçuk

Endüstriyel ve Sosyal Psikolog

Çankaya Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olup, Endüstriyel ve Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans yapmaktadır. Psikoloji bölümünün Endüstriyel alanını insanlara tanıtıp, şirketlere danışmanlık verme yönünde ilerlemektedir. Çalışan motivasyonu ve liderliğin bir kuruma başarıyı da beraberinde getirdiğini bilerek, iş verenler ve çalışanlar için daha güzel bir dünya oluşturma hedefindedir.

pskaycanselcuk@gmail.com

psk.aycan

www.linkedin.com/in/aycannselcuk