Bilge Otlu Art

Bilge OTLU, 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. İlkokul ortaokul ve liseyi burada tamamlayarak girdiği özel yetenek sınavları sonucunda Gazi Üniversitesi Resim İş-Eğitimi Anabilim Dalını kazanarak 2020 yılında yüksek bir dereceyle mezun olmuştur.  Lise yıllarında sanatın farklı yanlarına yönelerek Grafik ve Fotoğraf çekimi üzerine çalışmaya başlamış üniversite eğitimi sırasında heykel ve seramik alanında eğitim almıştır. Sanat anlayışına Empresyonist alanda eserler vererek başlamış olmasının beraberinde zamanla Ekspresyonist ve Egzistansiyalizm akımlarını benimseyerek anlatım biçiminde farklı figür ve nesneleri seçmiştir. Çalışmalarında yoğunluklu olarak kullandığı kuş figürü Göktengri inancında bulunan tanrının sesi, sesi yerden göğe götüren biçiminde saklı anlamlar taşımaktadır. Sanatçı bir yandan da eserlerinde Soyut Ekspresyonizmi benimseyerek figürleri ve nesneleri gizli anlamlarla birbiri içerisine yedirerek gizlemiştir. 
Devamını Oku