Salt Beyoğlu, Karma, "bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul"

Salt Beyoğlu, Karma,

Bauhaus’un kuruluşundan bir yüzyıl sonra gerçekleştirilen bauhaus imaginista, sanat, zanaat, tasarım ve mimarlığı bir araya getirip yeni bir tasarım eğitimi ve üretiminin önünü açan fikirleri Almanya’dan başlayıp tüm dünyaya yayılan okulu yeniden yorumluyor. 3 Nisan 2020 tarihine kadar Salt Beyoğlu’nda ziyaret edilebilecek bauhaus imaginista’nın Bauhaus’la ilişkili dört üretime dayanan sergi bölümleri; 1919’da yayımlanan Bauhaus Manifesto’ya referans yapan Corresponding With [Karşılıklı Yazışmalar], çıkış noktası Paul Klee’nin 1927’den bir çizimi olan Learning From [Alınan Dersler], Marcel Breuer’in 1926’da yaptığı bir kolajından ilham alan Moving Away [Uzaklarda] ve Kurt Schwerdtfeger’in 1922 tarihli Reflektorische Farblichtspiele [Renk-Işık Oyunu Yansıması] işine gönderme yapan Still Undead [Hâlâ Yaşayan Ölü]’den oluşuyor. Ayrıca konuya dair bir dizi yayın, panel ve sempozyumdan oluşan uluslararası araştırma projesi, Moving Away [Uzaklarda] bölümüyle SALT Beyoğlu’nda sunuluyor. Üç yılı aşkın bir sürede tamamlanan Uzaklarda, Bauhaus tasarım tartışmalarının 20. yüzyılın ilk yarısında Sovyetler Birliği, Hindistan, Çin, Tayvan, Kuzey Kore ve Nijerya gibi farklı coğrafyalarda nasıl şekillendiğini inceliyor. Bauhaus okulunun farklı siyasi ve kültürel bağlamlarda uğradığı değişimin anlatılgığı bu bölümde, bauhaus imaginista incelemelerinin derlendiği “Toplu Araştırmalar” ile “Türkiye Tasarım Eğitiminden Örnekler” de yer alıyor.