“Nevin Aladağ: İzler”

“Nevin Aladağ: İzler”

25.07.2021 tarihine kadar

Nevin Aladağ’ın
İzler başlıklı üç kanallı video yerleştirmesi Mart 2020’de sergilenmeye başlamış, ancak pandemi nedeniyle uzun süre kesintiye uğradığı için çok az sayıda izleyici ile buluşabilmişti. İzler, sanatçının çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart kentinin ses ve imgeye dayalı bir portresini çizer. Yürüyüş yolu, üzüm bağı, ağaç, yağmur, sokak lambası ve çocuk parkı gibi kentsel ve doğal unsurlar, Aladağ’ın aynı şehirde edindiği akordeon, bendir, mızıka, flüt ve keman gibi müzik enstrümanlarının icracılarına dönüşür. 


Performans, video, fotoğraf, heykel ve mekâna özgü yerleştirme gibi çeşitli mecralarda üretimini sürdüren Nevin Aladağ, kimi zaman oyundan veya sahneleme biçimlerinden ilham alır; yapıtlarında müziğe ve müzik enstrümanlarına sıkça yer verir. Sanatçının müziği doğrudan içeren yapıtlarının yanı sıra, pek çok yapıtı da ses, performans ve dans öğeleriyle diyalog hâlindedir. 


Aladağ, İzler başlıklı bu yapıtta kenti performansın hem sahnesi olarak kullanır hem de öznesi olarak harekete geçirir. Ortaya çıkan görsel ve sessel kompozisyon, sanatçının kent mobilyalarıyla etkileşime soktuğu veya manzaranın içine bıraktığı enstrümanların potansiyellerini araştırır ve yeniden yorumlar.