İnancın Tarihi: İnanç, Din ve Toplum Semineri , 13 Ekim 2018 Erimtan Müzesi

İnancın Tarihi: İnanç, Din ve Toplum Semineri , 13 Ekim 2018 Erimtan Müzesi

Kategori

Yetişkinler için eğitim.

Tarih

03.11.2018 11:00 - 14:00

İNANCIN TARİHİ: İnanç, Din ve Toplum Semineri kayıtları başladı!

Ders101 Kültür Sanat ve Eğitim Platformu’nun müzemiz ev sahipliğinde düzenlediği ‘İnancın Tarihi: İnanç, Din ve Toplum’ seminer programının kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgiye www.ders101.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta : İnanmak, Bilmek, Sevmek: İnsanın Bilişsel Kaynakları:
İnanmak ve bilmek kavramlarının kapsam ve içeriği; akıl, sezgi ve insanlığın bilişsel kaynakları ile inanç dünyasının ilişkisi, bilinç, vicdan ve vecd/trans; ahlak ve erdem ilişkisi.

2.Hafta: İnanç: Doğa ve İnsan ile Toplum ve Din İlişkisi:
İnanç ile din arasındaki ilişki ve farklılık, insanın evren/doğayla ilişkisi ve kendi toplumsal örgütlenmesi ile inanç dünyasının ilişkisi; mitoloji ve teoloji.

3.Hafta: Kutsal ile İyilik/Kötülük – Kefaret/İbadet:
Kutsallık kavramı ile insan pratiğinin ilişkisi, kötülüğün kaynağının açıklanışı, kefaret-terk edilme duygusu ve ibadetin temel mantığı; cennet ve cehennem; büyü ve kehanet.

4.Hafta: Hayvancılık ve Tarım: Sümer, Mısır, Girit:
Avcı-toplayıcılıktan yerleşik topluma geçiş ve dinlerin ortaya çıkışı; sömürü ve uygarlık, anaerkillik ve ataerkillik, devlet ve ruhban sınıfı.

5.Hafta: Hinduizm ve Mitracılık, Mezhepler ve Tarikatlar:
Din ve mistisizm; mezhepler ve tarikatların ortaya çıkışı ve çekirdek uygarlık bölgelerinin etkileşimi; ilk tarihsel veriler; şamanlık ve ermişlik; yoga ve aikido.

6.Hafta: Semavi Dinler ve İnsanlık Kavramı:
Semitik kavimlerin dinselliği, İbrahim dini; evrensellik ve insanlık kavramının ortaya çıkışı, Doğu ve Batı; Hindistan, İran ve Roma dünyaları.

Programımızın %80’ine katılan öğrencilerimize Katılım Belgesi verilecektir.