"Hande Şekerciler: ecstasy" 3 Mart - 20 Nisan 2021


"Ecstasy" 3 Mart - 20 Nisan 2021

İnsanlığın kendisiyle en az barışık olduğu ama kendini en fazla izlemeye aldığı ve yine bir diğeriyle en çok ilgilendiği ama en mesafeli durduğu zamanlardayız.

Hande Şekerci, ecstasy sergisinde yer alan heykellerinde insanın çelişkilerini ve bir biri içine geçmiş farklı ruh hallerini vücuda getiriyor, ancak onun eserleri bir biçimde umudunu koruyan, başka bir dünyaya inanan insanların duygularının tezahürü ve birlikteliği.

 

Hande Şekerciler, Albert Camus’nun “İnsan ne ise o olmaya yanaşmayan tek canlıdır” sözü etrafında şekillenen düşüncelerini bir forma dönüştürme ihtiyacı hissettiğini belirtiyor. Ne yaparsa yapsın kendisi için yeterli olamayan, yetersizlik hatta daha çok değersizlik duygularıyla boğuşan insanların kendilerine ve başkalarına çok gördüğü iç huzuru ve mutluluğu paralel evrende tersine çeviren dingin formlar olarak sunuyor. ecstasy sergisi, bir şeylerin hep eksik ya da yanlış olduğunu sandığımız hayatlarımızda aslında her şeyin sükûnetle kabul edilip sakinleştiği bir alana giriş sağlıyor.

 

Öte yandan ecstasy'deki çıplak heykel figürleri; cinsiyetlendirilmiş, toplumsal etiketleri reddetmek üzere kıyafetlerden, aksesuarlardan ve hatta saçtan arındırılmış, ‘cinsellikleri ve yönelimleri ile barış içinde varoluşlarını kucaklayan’ karakterler yaratma girişimi. Hande Şekerciler’in teknolojiye ve yeni üretim tekniklerine olan ilgisi, klasik formları çağdaş üretim yöntemleriyle birleştirmesine de yardımcı oluyor.

 

Sanatçının imza değeri taşıyan işçiliği ve kendi ürettiği patine sayesinde heykellerini ışığa kavuşturan renklendirme becerisi, Helenistik ve Rönesans dönemi etkileri taşıyan bu formları görkemli yapıtlara dönüşüyor.

 

Daha önce New York'ta Residency Unlimited ödülüne layık görülen Hande Şekerciler aynı zamanda, Arda Yalkın ile birlikte sanatsal ikili oldukları; dijital teknolojiyi geleneksel sanat üretimine dâhil etmenin yollarını aradıkları yeni bir estetik buluşmasını amaçlayan ha:ar adlı bir yan proje yürütüyor.

 

Cer Modern Kuzey Hangar’da sergilenecek ecstacy, bir süre sonra Arda Yalkın’ın dâhil olmasıyla ha:ar başlığında Kuzey ve Güney Hangar’da birleşecek, tam da ha:ar’ın kavramsal çerçevesinin bir yansıması olarak…

ankara psikolog