Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33

Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-33

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde, savaş yorgunu bir ülkede, eski Ankara / yeni Ankara ikilemi içinde “yeni” bir “şehrin” nasıl kurulduğunu, Cumhuriyetin ilanından 1933 yılına, yani eşzamanlı biçimde Cumhuriyetin onuncu yılına kadar ortaya konan irade ve olgularla birlikte ele alıyor. Günümüze kadar ihmal edilen, kentin ilk yıllardaki planlanışı, mimari projelerin elde edilmesi, 1933 yılına kadar oluşan barınma kültürü ve yapı stoğu açısından irdeleniyor. Yenişehir’in 1923’teki tabula rasa konumundan, 1933 Kızılay’ına nasıl ulaştığı, üç boyutlu kent modellemeleriyle anlatılıyor. Yeni toplumun gereksindiği “yeni konutun” ne olduğu ve nasıl elde edildiği şehrin sakinlerinden izdüşümlerle betimlenirken; planlı çevrenin toplumsal dinamikler içinde erimesi ve tarih yazımında boşluklar oluşması irdeleniyor.

Sergi kapsamında üretilen üç boyutlu mimari ve kent modellemeleri ve videoları; dönemi konu edinen belgeseller ve dönem filmleri; şehrin sakinlerinin gözlemlerinden oluşan enstantaneler ve nadire kabineleri, profesyonellerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yanı sıra, Ankara çalışmalarına ilgi duyan herkesi bir şehrin kuruluşuna tanıklığa davet ediyor.

 Bir araştırma projesi olarak gelişen sergi, şehrin modern tarihine katkıda bulunmayı hedefliyor. Sergiyi okumalar ve yeni belgelerle derinleştiren aynı adlı kitap da, sergi açılışı ile birlikte okurlara sunulacak.

 Sergi 13 Kasım 2019 tarihinde açılacak ve 12 Ocak 2020 tarihine kadar iki ay süresince CerModern Kuzey ve Güney Hangar Galerilerinde ziyarete açık olacaktır.