Melih Püskülcü


Sanatçı Hakkında

Mühendislik eğitimi aldı. İş hayatının yanısıra resim çalışmalarına yöneldi ve kendi atölyesini oluşturdu. Yurtiçinde ve dışında çeşitli müze ve galerilerde plastik sanatlar ile ilgili izlenimler edindi. Bazı önemli sanatçılar ile kurduğu dostluklar sanata bakışına önemli katkılar sağladı. Kullandığı çeşitli teknikler arasında zamanla akrilik ve pastel yoğunluk kazandı. 25 yıla varan çalışmalarında resmin geleneksel olan peyzaj ve ölü doğa gibi konularının yanında portrelere ağırlık vermiş ve figüratif soyutlama diyebileceğimiz bir tekniği benimsemiştir. Günümüzde resim ve felsefe alanları ile ilgili olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


melih.puskulcu@gmail.com

melihpuskulcu