Gizem Köseoğlu

Fotoğraf

Sanatçı Hakkında

Gizem Köseoğlu, herhangi bir yerde herhangi bir zamanda evrende bir noktada yaşama başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Felsefe bölümünde okumaya devam etmekte. Buraya somut başarı silsilesi sıralayacak kadar deneyim olanağı veren bir yaşam süresi geçirmedi, yaşamın henüz başında. Sıralayacağı başarı silsilesi ve fotoğraf çalışmalarına da neden olan kişisel bazda eğitimi bulunmakta. Felsefe ve Sanat arasında bir seçim yapan Gizem; düşüncelerin sanatı olarak gördüğü Felsefe bölümünü seçtikten sonra, kendini sanattan koparamadı. İnişli çıkışlı halde müzikle bir süre daha içli dışlı olan, şan dersleri ve enstrümanlarla devam eden çalışmalarını burada kendini yeterince ifade edemiyor olmanın rahatsızlığıyla kestikten sonra ruhsal bulantılarını aşmanın yolunu, kurtuluşu yine sanatta araması ve yeterince anlaşılamadığını düşünmesiyle birlikte, kendine "yeni bir üslup" yaratma kaygısıyla girdiği arayış içerisinde fotoğrafların, görsel boyutun da tıpkı kitaplar gibi okunabileceğini kendinden yola çıkarak keşfetti ve "gördüğünü zihninden geçtiği halde yansıtmak, düşüncelerine tercüman olacak bir üslup yaratmak" için fotoğrafları bir evrim sürecinden geçirmeye karar verdi. Fotoğraflar; onun zihninin, bakış açısının ve yaşamının, felsefesinin bir yansıması olarak insanlara sunuldu. Fotoğrafların okunabilmesi açısından birkaç ana kavram sunulursa eğer; felsefe temeli üzerinde yükselen Dönüşüm/Ölüm ve Yeniden Doğuş/Bilinçaltı/Sezgi/Yeraltı/Başkaldırı/Özgürlük/Tutku

 


plutonicexistence@gmail.com

renksizkadraj