Buse Kızılırmak

Baskıresim

Sanatçı Hakkında

1992 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı.

2010 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmeni Anabilim Dalında Lisans eğitimine başlar ve 2014 yılında tamamlar.

2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans programına başlar ve 2017’de de tamamlar.

2017 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalında Doktora programına başlar. Halen aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

2017 Kasım ayında “Beşinci Mevsim” isimli ilk kişisel Özgün Baskıresim Sergisi Ankara’da açılmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma ve projeli sergiye katılmıştır.


busekizilirmak@gmail.com

busekizilirmak