Yıldız Doyran “Yeniden Doğa-2” isimli kişisel resim / 17 Mart – 5 Nisan

Yıldız Doyran “Yeniden Doğa-2” isimli kişisel resim /  17 Mart – 5 Nisan

17 Mart – 5 Nisan 2023 tarihleri arasında, Yıldız / A Salonunda, Yıldız Doyran’ın “Yeniden Doğa-2” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldız Doyran daha önce Yeniden Doğa / Renature konseptiyle gerçekleştirdiği serginin ikinci serisiyle Ankaralı sanatseverlerle buluşuyor. 17 Mart – 5 Nisan 2023 tarihleri arasında Galeri Soyut’ta izlenecek sergide sanatçının çalışmalarından özel bir seçki yer alıyor.

Burhan Yılmaz, daha önce kaleme aldığı “Doğaya Yeniden Dokunmak:Yıldız Doyran’ın Eserleri” başlıklı yazısında sanatçının doğayla iletişimini bir anlaşmanın bilgisi olarak değerlendiriyor. “Yıldız Doyran’ın eserlerinin kökenine bakıldığında plastik yapılarda, sanatın niteliksel elemanlarının uygulanışı ve bu uygulamaların sonucunda ortaya çıkan imgelerin oluşturduğu bir bilgi fark edilecektir. Bu bilgi doğa ile yapılmış bir anlaşmanın bilgisidir aslında.”

Doyran’ın doğaya onun bir parçası olarak içeriden bakışı ve bir sanatçı olarak onu öznelliğinden geçirişi diyalogdan monoloğa, monologdan diyaloğa dönüşürken sanatçı, doğayla kurduğu sessiz bağlantıyı izleyicinin katılımıyla genişletiyor.

“Yeniden Doğa”, kaynaklarını doğanın ritminden, felsefeden ve göçlerle, yeni karşılaşmalarla uzun bir geçmişi de beraberinde taşıyarak oluşturulan kültürden alırken insana dair olabildiğince kaotik bir söylemi dile getiriyor. – Nilgün Yüksel

Sanatçı öz geçmiş

E. Yıldız DOYRAN 1964 yılında Hopa’da doğdu. 1986 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim bölümü’nde araştırma görevliliği görevini yürütürken Yüksek Lisans derecesini aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Resim Bölümü’nde Doktora derecesini aldı. Sonra . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2006 yılında Doçentlik ünvanını alan Doyran, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde çalışmaya başladı. Profesörlüğünü Gazi Üniversitesi’nde alan sanatçı, 2014 yılına kadar burada çalıştı. 2014 yılında Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı olarak çalışmaya başladı. Yine aynı fakültede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Doyran’ın sanatının köklerini doğa ile modernizmden miras kalan postmodern kavramlar beslemektedir. Onun resim, fotoğraf ve enstalasyonlarında sezgi, tecrübe, anlık yaşantıların sonuçlarındaki yoğunlukların ifadesi arandığı görülmektedir. Eserlerinde sürekli olarak kendi kendine yeten insanın doğadaki mücadelesi ve sistemle oluşturduğu varoluş çelişkileri sorgulanmaktadır.

Doyran ondört kişisel sergisinin yanısıra, birçok ulusal ve uluslararası sergiye katılmıştır. Sanatçı kuruluşundan günümüze Uluslararası Kooridor Sanatçıları arasında yer almaktadır. Aşağıda kişisel sergileri bulunmaktadır:

 

Kişisel Sergiler:

2023 ‘’Yeniden Doğa-2‘’ Galeri SOYUT / A Salonu 2023

2022 “Yeniden Doğa / Re Nature I” MKM, İSTANBUL

2020 “Yeniden Doğa” Düzce Üniversitesi STMF Sanat Galerisi A/B Salonu, Düzce

2019 “Suya Yansıyanlar” Midland Hotel 29 Station Road NW4 4PN İngiltere LONDRA

2019 “Suya Yansıyanlar II” Yakın Doğu Üniversitesi Türk Modern Sanatlar Müzesi Galerisi Lefkoşa, KIBRIS

2018 “Çİ-Yaşam Enerjisi” Küratör:Dilek Karaiziz Şener,Artrooms Galeri,Girne,KIBRIS

2015 “Hayat Hamlesi” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL

2009“İlk Sığınağımız Bir Ağaç dalıydı” Achaia Clauss-Patras-YUNANİSTAN

2009 “Yaşam Başka Yerde” Atlas Sanat Galerisi, ANKARA

2009 “Direnme Noktası” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL 2010 “Döngüsel Gizler” Küratör: Denizhan Özer, Akademililer Sanat Galerisi, İSTANBUL, 2014 “Hayat Hamlesi”Slancio Vitale”,Roma Büyükelçiliği,Mostra Aperta Al Pubblico, Roma,İTALYA,

2008 “Demirin Üstünde Karınca İzi” Küratör: Denizhan Özer, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA

2007 “Anın Farkında Olmak” AİBÜ İzzet Baysal Kültür Merkezi, BOLU

2006 “Dönüşüm I” Küratör:Nilgün Yüksel ,Terakki Vakfı Sanat Galerisi, İSTANBUL

2005 “…” Küratör:Nilgün Yüksel,Galeri Artist,ISTANBUL

2004 “Makro” Galeri X, ISTANBUL

2002″Doğa / Nature “Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara

2000 “Anlar ve Izler” Galeri Soyut, Ankara