Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı

Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı

Ressamlığıyla tanınan ancak müzik ve hat sanatıyla da ilgilenen; sarayda dış dünyaya kapalı olarak yaşamak zorunda olduğu dönemde Saray koleksiyonlarındaki ünlü hattatların levhalarından kopyalar yaparak güzel yazı yazmayı kendi kendine öğrenen Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok tabloda hat levhalarına da yer veriyor. “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” sergisi, Şehzade Abdülmecid Efendi’nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzeni olan sultanlar II. Mahmud (h. 1808-39), Sultan Abdülmecid (h. 1839-61), Sultan Abdülaziz (h. 1861-76) ve Sultan II. Abdülhamid’in (h. 1876-1909) eserlerine odaklanıyor. Sergi, II. Mahmud’un yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfî’nin (ö. 1831) ve Mustafa Râkım’ın (ö. 1826) eserlerini, hattat sultanların hat levhaları ve kıt’aları ile güzel yazı örneklerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nden seçme eserlerden oluşan "Prens Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı" başlıklı sergi ve çeşitli özel koleksiyonlar 30 Haziran 2022 tarihine kadar görülebilir.