Zorbalık

Dilek Türkoğlu

Psikiyatrist Dr.

Yazar Hakkında

Dr. Dilek Türkoğlu Psikiyatri Uzmanı olarak serbest muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmektedir.


0542 725 88 08

drdilekturkoglu@gmail.com


Diğer Yazıları

A+ A-
Zorbalık hayatın her yerinde karşımıza çıkabilen bir durumdur. Okullarda ve işyerlerinde zorbalık üzerine pek çok çalışma yapıldığı için o alanlarla ilgili daha fazla bilgiye sahibiz. O yüzden, bu yazıda, okullardaki zorbalık ile ilgili bilgi vereceğim ama bu bilgiler hayatın her alanı için genişletilebilir.
Zorbalık; istemli, tekrarlayıcı ve orantısız güç uygulayarak karşıdakine zarar verme, haklarını kullanmasına engel olma, olumsuz durumlara düşürme olarak tanımlanır. Fiziksel güç kullanarak açık olarak zorbalık yapılabileceği gibi, arkasından konuşup diğerlerini aleyhine kışkırtarak, kötü şeylere ya da dışlanmasına maruz bırakarak, haklarını kullanmasına engel olarak, alay ederek, kötü duruma düşürerek de zorbalık yapılabilir. Son zamanlarda siber zorbalık şeklinde interneti kullanarak yapılan zorbalık da ortaya çıkmaktadır.
Uzun süreli zorbalığa maruz kalan çocuklarda ileri dönemlerinde depresyona yatkınlık, kaygı bozuklukları, tıbbi sebeplerle açıklanamayan bedensel şikayetlerin olması, sosyal ilişkilerde zorluklar yaşama ihtimalleri, böyle bir sorun yaşamamış olan gruba göre daha yüksek olmaktadır. Uzun süreli zorbalığa maruz kalındığında, zararlı etkileri sadece maruz kalınan dönemle sınırlı kalmamakta, ileri yaşlarda da bu belirtilerle etkisini devam ettirebilmektedir. O yüzden ailelerin, okul rehberlik servisinin ve öğretmenlerin zorbalık konusunda dikkatli olmaları önemlidir.
Zorbalığa maruz kalan kadar zorbalığı yapan çocuklarda da ileri yaşlarda sorunlar yaşamaktadır. Yapılan bir çalışmada çocukların 10 yıllık gözlemlerinde zorbalık yapan çocukların ileride kişilik bozuklukları ve uyum sorunları geliştirme, suça meyilli olma oranlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Zorbalıkta ilgi çeken diğer bir bulgu ise, zorbalığı yapanın, kurbanı suçlu olarak görmesi ve diğerlerine sürekli kurbanın suçlu olduğunu anlatması hatta kurbanın kendisi olduğunu iddia etmesi de oldukça sık görülmektedir.
Çocukluk çağında zorbalığa maruz kalan çocuklarda sık ağlama, okula gitmede isteksizlik, hırçınlık, ders başarısında düşüklük, dikkat bozuklukları, baş ağrıları, karın ağrıları gibi şikayetler zorbalık uygulayan çocuklara göre çok daha yüksek oranda görülmektedir. Bu belirtiler zorbalığın kurbanı olan çocukların ailelerinin yardım arayışına ve zorbalığı önlemek için çabalamasına sebep olmaktadır. Oysa zorbalığı uygulayan çocuklarda, çocukluk çağlarında yukarıda yazılan belirtiler pek görülmediği için aileler kendi çocuklarının herhangi bir sorunu olmadığını düşünüp, çocuklarının yaptığı zorbalığı görmezden gelmeyi tercih etmekte, önlem alma konusunda isteksiz davranabilmekte, hatta daha da ötesi, çocuklarının yaptığı gibi kurbanları suçlayacak deliller arayabilmektedirler. Oysa iki grup çocukta da doğru yönlendirilmezlerse ve gerekli önlemler alınmazsa yetişkinlik hayatlarında farklı şekillerde sorun yaşama ihtimalleri, diğer çocuklara göre daha yüksek olmaktadır. Bütün bu sebeplerden dolayı zorbalığa maruz kalanlar kadar, zorbalığı uygulayanların aileleri de aynı şekilde zorbalığı durdurmak için uğraşmalı, önlemler almalıdır.
Kısacası zorbalık, her yaşta ve her çağda, herkes tarafından önlenmesi gereken bir durumdur. Hayatımızdan her çeşit zorbalığın tamamen yok olması dileğimle…
 
14-06-2019