Sesli Bilim(2) / Tinnitus Hastalığı, Tarihi ve Psikolojik Rahatsızlıklarla İlişkisi 'Özgün Ahmet Efetürk'

Konuk Düşünürler


Konuklardan Diğer Yazılar

A+ A-

Bu yazıda sizlere toplumda, yaklaşık olarak 100 kişiden 10’unda gözlemlenen tinnitus hastalığından bahsedeceğim. Tinnitus, dışarıdan herhangi akustik bir kaynak olmadan sesin ya da seslerin algılanması durumuna denir. Bu rahatsızlığa sahip olanlar genelde duydukları sesleri “zil”, “ıslık”, “uğultu”, “bileme”, “uluma” gibi ifadelerle ilişkilendirerek betimlemişlerdir. Bunlar tam olarak bilinmeyen pato-fiziyolojik rahatsızlığın bir kaç teröpötik ölçümlerle gözlemlenen semptomlarıdır. Çeşitli potansiyel tedavi yöntemleri olsa bile, ne yazık ki, bu hastalığı geçirebilen direk bir yöntem yoktur. Bu nedenden dolayı rahatsızlığın psikolojik stresle ve özellikle de depresyonla komorbid olduğuna ve psikiyatrik tedavinin de gerekli olduğu kanısına varılmıştır.

Tinnitusun Tarihi;

Tarihte tanınmış bazı kişilerde de bu rahatsızlık mevcuttur. Bu isimlere örnek olarak; Joan of Arc, Beethoven, Bedrich Smetana ki kendisi bu hastalığı “high E” yani yüksek mi notası olarak tanımlamıştır. Charles Darwin (1809-82) tinnitusun frekans ve amplitude değerlerini günlük olarak kaydetmiştir. Michelangelo ve İtalyan arkadaşı Leonardo Da Vinci de bu rahatsızlığa sahip isimler arasındadır.

Eskiden tinnitus tanımı yüksek oranda kültürel faktörlerle bağlantılı ifade edilirdi. Örnek olarak eski doğu mistisizminde tinnitus ilahi olana duyarlılık olarak görülürdü. Antik Mısırlılar, tinnitusun büyülenmiş bir kulak olduğuna inanıyorlardı ve bunu tedavi etmek için dış işitsel kanala çeşitli yağlar ve bitkiler aşılıyorlardı. Bu yöntemler orta çağ boyunca devam etti. M.Ö 400.yılda Hipokrat ve Aristotales daha büyük bir sesin daha düşük bir tinnitus sesini dışarı atma olasılığını öne süren tinnitus maskeleme yönteminin temellerini attılar.

Tinnitus hastalarının semptomlar ve etiyolojik faktörler açısından hetorojenliği nedeniyle, rahatsızlığın anlaşılması, değerlendirilmesi ve tedavisi için modern yöntemlerin ortaya çıkmasıyla çok değişkenli yaklaşımlar geliştirildi ve konu üzerine araştırmalar hala devam etmektedir.


Kaynakça

Kaynakça

 https://www.intechopen.com/books/mental-disorders-theoretical-and-empirical-perspectives/the-association-between-tinnitus-and-mental-illnesses

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/589818

26-04-2021


ankara psikolog