PROF. DR., SITKI ÇAĞDAŞ İNAM HAKKINDA

Konuk Düşünürler


Konuklardan Diğer Yazılar

A+ A-
ODTÜ'den doktora derecemi 2004'te aldıktan sonra Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde 2005 yılında çalışmaya başladım. 2005 yılından beri bir yandan -özellikle gözlemsel ve hesaplamalı çalışmalar olmak üzere- Yüksek Enerji Astrofiziği alanındaki çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da başta Genel Fizik ve Elektromanyetik Kuram dersleri olmak üzere pek çok ders verdim. 2017 yılında Profesör oldum. Başkent Üniversitesi'nde başta Dekan Yardımcılığı (2014-2020) ve Yüksekokul Müdürlüğü (2017-) olmak üzere idari deneyimler de kazandım.
28-05-2021


ankara psikolog