Sonsuz Evren Sonlu Yaşam

A+ A-


Zaman ve mekan kavramları
Big Bang Teorisi’yle birlikte ortaya çıkmıştır. Canlı hayata ev sahipliği yaptığı bilinen tek mekanın yani gezegenimizin, kendi yıldızından ayrılıp soğumaya başlaması da çok uzun zaman sürmüştür. Bu zaman zarfında evrim basamakları bir bir ilerlemiş ve modern çağ insanı yaşamı uzatmanın ve yaşlanmayı durdurmanın yollarını aramışlardır. Ne yazık ki elde edilen sonuçlar hayat standartlarını yükseltmek ve iş gücünü azaltmak dışında pek fazla pozitif sonuç doğurmamıştır. Bulunduğumuz mekanın, yaşadığımız zamana kıyasla kaynaklarının çok fazla hatta bazı kaynaklarının tükenmez olması, her biri kendi içinde ayrı bir evren olan insan benliğine, bu sonsuz görünen evrende kendine ayrılan sürenin ne kadar kısa olduğunu sorgulatır. Peki, evren gerçekten sonsuz mudur?

Gözlemlenebilir evrenin çapı 93 milyar ışık yılıdır. Bu uzunluktan daha fazlasını ölçebilecek teknolojinin henüz gelişmemiş olması, hayal gücü geniş insanlarda evrenimiz sonsuz algısını yaratmıştır. Einstein’ın bu konu hakkındaki yorumu evrenin sınırsız ancak sonlu büyüklükte olduğudur. Birçok bilim insanı ve filozof bu konuda farklı fikirler ortaya atmıştır. Bu soruya cevap olarak teoriler ve bu teorileri hem destekleyen hem de sınırlayan termodinamik yasaları vardır.Büyük Donma

Dünya üzerindeki canlı hayatının yıldızlardan geldiğini biliyoruz. Ve zamanı geldiğinde evrendeki tüm yıldızlar ve yıldızsılar da canlı hayatının son bulması gibi kendi yaşamsal döngülerini tamamlayacaklardır. Bu süreç evrende ciddi miktarda ısı düşüşü yaratacak ve geriye kalan maddeler arasındaki ısı farkının kaybolmasıyla birlikte evrenin yaşamı son bulacaktır.

Büyük Yırtılma

Karanlık enerji, evrenin varoluşundan itibaren genişlemesine yol açan, gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin birbirlerinden sürekli olarak uzaklaşmasını sağlayan ve halen tam olarak tanımlanamamış enerji türüne verilen isimdir. Evrende var olan enerjinin %70’inden fazlası karanlık enerjidir ve bu oran artmaktadır. Evren genişlemeye devam ettikçe karanlık enerji miktarı artmakta ancak karanlık enerji yoğunluğu değişmemektedir. Bu yoğunluk etkisi, gök cisimlerinin atom altı parçacıklarına kadar patlayarak evrenin sonunun gelmesine yol açabilir.

Büyük Çöküş

Büyük Patlama'nın geldiği tekillik algısında geçen zamanı tam olarak geri sardığımızda olacaklar Büyük Çöküş olarak adlandırılır. Ancak Büyük Çöküş Teorisi, simüle ettiği döngüyle, termodinamik yasalarından 2.sine uymadığı için kabul görmez. Büyük Sekme denilen farklı bir teoride ise bahsedilen çökme durabilir evren tekrar genişlemeye başlayabilir. Bu olaya evrenin yeniden doğması denir.Entropi Yasası

Ortaya atılmış tüm teoriler baz alındığında ulaştığımız en olası sonuç Entropi Yasası dolayısıyla gerçekleşecek olan ısıl ölümdür. Entropi kavramı sanılanın aksine Kaos’un ölçüsü değildir. Termodinamik Yasalarından biri olan bu kavram evrendeki her maddenin maksimum düzensizliğe ve minimum enerjiye ulaşmaya amaçladıklarını tanımlar. Entropi’de amaç mutlak sıfıra ulaşmak ve denge halidir. Entropik enerjinin iş yapma yeteneği yoktur ve entropide düzensizlik ya değişmez ya da artar. Enerji türleri içinde en düzensiz olan ısı enerjisidir. Ve bütün enerji türlerinin, maksimum düzensizlik haline ulaştığı yani ısı enerjine dönüştüğü gün evrenin yok oluşunun ısıl ölümle gerçekleşmesi muhtemeldir. (Büyük Saçılma Teorisi, Entropi’yi temel alan evrenin sonu teorilerinden biridir.)

Sonsuz evren tanımı test edilemez. Bu sebeple bilimsel değildir. Ve bilime inanlar olarak biliyoruz ki Kozmos düzensizliğe, dengeye ve durgunluğa ulaşana kadar var olacağımız bu uzun vadeli süreç bir gün son bulacaktır. Evrende bulunan her şey kendi sonuna ulaşacaktır. Çünkü maksimum düzensizliğe ulaşıldığında, her madde onu oluşturan parçacıklarına ayrılmaya mahkumdur.Yaşamın da evren gibi sonsuz olmasını isteriz. Evrenin bile bir sonu varken bu pek mümkün değildir. İnsan bilinci bedeninden ayrıldığı anda kişi benliğini kaybeder. Metafizik bir kavram olan ruhsal varoluşun sonsuzluğu hakkında bilimsel teoriler ortaya atılamaz ancak insanın bedensel varoluşu Enerji Korunumu Yasası dolayısıyla sonsuzdur diyebiliriz. Termodinamik yasalarından ilkine göre “Enerji, yoktan var, vardan da yok edilemez. Sadece farklı formlara dönüşür.” Bu yasaya göre insan bedeninde bulunan enerji, evrenin sonuna kadar var olmaya devam edecektir. Ölümle birlikte enerji farklı formlarına dönüşecek dolayısıyla sonsuzluğunu koruyacaktır. Ve yaşam, enerji aktarımı devam ettiği sürece kendi sonsuzluğunda var olacaktır.


“Çoğu insan fiziksel evrenin sadece birkaç bin yıl önce, yaklaşık şu anki haliyle yaratıldığını düşünüyordu. Bu durum, Alman düşünür Immanuel Kant gibi filozofları meraklandırıyordu.
Eğer evren gerçekten yaratılmışsa, yaratılıştan önce neden sonsuz bir bekleyiş vardı? Bununla birlikte evren her zaman var olduysa, gerçekleşecek her şey neden önceden gerçekleşmemiş, yani tarih bitmemişti?”  Stephen HawkingCeviz Kabuğundaki Evren


Kaynakça

https://www.spacetelescope.org/images/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karanl%C4%B1k_enerji

https://en.wikipedia.org/wiki/Entropy

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/06/150616_vert_ear_evrenin_sonu

25-02-2020
Melahat Ünal

Melahat Ünal

Bilim, Teknoloji, Evren

Evrenin özünün bilim olduğu hayatımızın her alında karşımıza çıkar. Yol göstericimiz, umut ışığımız olarak bilimi seçtiğimiz zaman asla yenilgiye ve yanılgıya uğramayız. Hepimiz yıldızlardan geldik... "Bizler, yalnızca yıldızlar hakkında düşünen yıldız tozlarıyız." Bedenimiz yok olsa da arkamızda bıraktıklarımızla ve enerjinin farklı bir formunda evrenin sonuna kadar var olmaya devam edeceğiz. Varlığınızla evrene değer katmanız dileğiyle... *camelopardalis Kutup Yıldızı’nın aşağısında, Büyük Ayı ile Cassiopeia (Kraliçe) takımyıldızları arasındaki sönmekte olan yıldızlardan oluşan bir takım yıldızıdır. Fark edilir derecede parlak yıldızlara sahip olmadığından uzun bir süre kimsenin ilgisini çekememiştir. Sönük bir takım yıldızı olması görülebilecek hiçbir şeye sahip olmadığı anlamına gelmez. Tıpkı çevremizdeki küçük detayların hayatımızı değiştirebilecek potansiyele sahip olması gibi...

melahatunal51@yandex.com