Paralel Evrenler

A+ A-

Günlük yaşamımıza devam ederken olabilecek pek çok şeyin gerçekleşmemesine neden oluruz. Olabilecekler dahilinde sürekli olarak farklı ihtimaller vardır. Bu ihtimallerin gerçekleştiği farklı zaman, mekan ve olay kombinasyonları paralel evrenleri oluşturur ve bu ihtimaller mevcut durumumuz dışındaki seçenekleri sorgulayıp keşkeler yaşamamıza yol açar.

Paralel evren düşüncesi, imkan dahilindeki tüm alternatif geçmişin ve geleceğin gerçek olduğunu ve hepsinin ayrı bir evren olduğunu savunur. Evrenler düzlem olarak tasvir edilmiştir ve aynı doğrultudadırlar. Bu paralel evrenlerden her yeni bir ihtimal için ayrı bir tane yani sonsuz tane vardır.


Paralel evrenlerin gerçek olabileceği ihtimaline işaret eden en önemli deneylerden birisi "elektronun aynı anda iki farklı yerde olabilmesi" deneyidir. Bu deney, algılayabildiğimizden farklı bir boyutun varolduğunu anlatır. Aynı elektron gözlemcinin bakışına göre engelin her iki tarafında da aynı anda bulunabilir. Ancak maddenin iki farklı yerde aynı anda nasıl bulunabildiği kauntum fiziğinde bile halen tam olarak açıklanamamış bir durumdur. İspatlanabilmiş tek şey elektronların tek bir merkezden yönetiliyormuş gibi aynı anda hareket ediyor olmalarıdır. Kuantum fiziğine göre, atoma çıplak gözle baktıldığında atomu tek bir yerde ya da durumda görebiliriz ancak atomun üstüne elektromanyetik bir dalga gönderdiğimizde atomu farklı konumlarda da gözlemleyebiliriz.


Paralel evren kuramına benzer bir diğer kuram da “çoklu evren” kuramıdır. Çoklu evren, birbirinden farklı, sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezlerini ve bu evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenleri ilginç kılan asıl şey ise farklı boyutlarda alternatif birer kopyalarımızın olabileceği fikridir ancak bu fazlasıyla ütopiktir ve bilimsel hiçbir ispat içermez


Zamanı  paralel evrenler teorisiyle düşündüğümüzde tüm paralel evrenler farklı zaman dilimleri içerisindeki evrenlerdir. Yani paralel evrenler zaman yolculuğuna olanak sağlayabilirler.

Paralel evrenleri daha teorik düşünüp, evrenlerden birini diğeri için gerçeklik kabul edersek ve evrende yaşayanlar da bu gerçeklik içinde yer alırsa ruhani şeyleri de kısmen açıklayabiliriz. Var olamayan şeyler gördüklerini iddia eden kişiler  geçici olarak başka bir süreç içerisinde yer almış olabilirler. Ruhları ve öteki varlıkları diğer evrenlerin birer parçası varsayarsak, kısa bir süre için de olsa bizim evrenimizin bir parçası olmanın yolunu bulduklarında somut varlıklar olabilirler.


Yaşadığımız “Deja vu”lar paralel evrenlerle bağlantılı olabilir…

Hatta gördüğümüz rüyalardaki dünyalar da birer paralel evren olabilirler…

Paralel evren teorisi her ne kadar kulağa hoş gelse de cevaplanamamış onlarca soru içeriyor. İnsanoğlu için var olan bir evrenin sırrını çözmek bile bu denli zorken bir çok evrenin var olma olasılığı, en azından şimdilik çok da kabul edilebilir görünmüyor.

25-03-2019
Melahat Ünal

Melahat Ünal

Bilim, Teknoloji, Evren

Yazdıklarım genel olarak temel bilimler, astronomi ve uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar, teoriler ve yapılmakta olan projeler hakkında. Bu blogun yazılma amacı, benzer şeylere ilgili insanlarla düşüncelerimizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek ve farklı bakış açıları kazanmak. Umarım okumaktan keyif alırsınız…

 

*Camelopardalis, Kutup Yıldızı’nın aşağısında, Büyük Ayı ile Cassiopeia arasındaki sönük yıldızlardan oluşan bir takımyıldızdır. Sönük bir takımyıldız olması, görülebilecek hiçbir şeye sahip olmadığı anlamına gelmez tıpkı sıradan bulduğumuz şeylerin hayatımızı değiştirebilecek potansiyele sahip olabileceği gibi…

melahatunal51@yandex.com